•  
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  شهر قوچان- خیابان مولوی- بعد از چهار راه دوم- سمت راست خصوصي بنا منزل 11/12/1381 7494 پهلوي خانه قدیمی بحرینی 1
  کیلومتر 50 جاده قوچان به مشهد- روستای سهل آباد- حاشیه شمالی روستا عمومي بنا رباط 12/17/1381 7608 اواخر تيموري-
  اوايل صفويه
  کاروانسرای سهل آباد 2
  بخش مركزي – کیلومتر 30 جاده قوچان به مشهد - روستای شورچه دولتي بنا رباط 01/24/1382 8256 قاجاريه رباط شورچه 3
  شهر قوچان- خیابان امام خمینی- خیابان شهید روشنی بعد از چهار راه دوم- سمت چپ وقفي بنا حسينيه 01/24/1382 8257 پهلوي حسنیه حاج کریمی 4
  شهر قوچان- خیابان شهید مطهری- چهارراه اول سمت چپ- خیابان گوهرشاد خصوصي بنا حمام 06/23/1382 10179 اواخر قاجار حمام شازده 5
  شهر قوچان- خیابان شهید بهشتی- نبش خیابان شهید کریمی خصوصي بنا حمام 05/17/1383 11042 اواخر قاجار حمام سركاري 6
  بخش مرکزی- کیلومتر 35 محور قوچان به سبزوار- 200 متر بعد از روستاي برسلان دولتي بنا پناهگاه 04/05/1384 11904 قرن 6-10ه.ق معماري صخره اي روستاي برسلان 7
  بخش باجگيران- 500 متري شمال روستاي رهورد دولتي بنا سردابه 04/05/1384 11905 تيموري بناي سردابه اي روستاي رهورد 8
  کیلومتر 5 محور قوچان به فاروج- روستای شهرکهنه (قوچان عتیق) امامزاده سلطان ابراهيم وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11936 قاجاريه ورودي هشتي امامزاده سلطان ابراهيم 9
  شهر قوچان- انتهای خیابان شهید بهشتی- روبروي گورستان قديمي شهر عمومي بنا يخچال 04/05/1384 11937 قاجاريه يخدان تاريخي نمدمال ها 10
  شهر قوچان- خيابان امام خميني- شبكه بهداشت و درمان (بیمارستان طالقانی) دولتي بنا بیمارستان 05/22/1384 13112 پهلوي بيمارستان قديمي قوچان (طالقاني) 11
  شهر قوچان- خيابان امام خميني- ابتدای خيابان مولوي خصوصي بنا حمام 05/25/1384 13395 پهلوي حمام صفا (سولاخي ها) 12
  بخش باجگيران- دهستان دولتخانه- 50 متري غرب روستاي رهورد-کیلومتر 35 محور قوچان به باجگیران وقفي بنا آرامگاه 07/06/1384 13426 تيموري بقعه شاهزاده سلطان محمود 13
  کیلومتر 5 محور قوچان به فاروج- روستای شهرکهنه- ضلع شمالی امامزاده سلطان ابراهيم وقفي بنا آب انبار 07/06/1384 13428 قاجاريه آب انبار شهر كهنه قوچان 14
  بخش باجگيران- دهستان دولتخانه- شرق شهر باجگيران دولتي بنا آب انبار 08/15/1384 13669 پهلوي اول انبارها ي قديمي گمرك باجگيران 15
  شهر قوچان- ميدان امام خمینی- ابتداي خیابان امام خمینی- امام زمان خصوصي- دولتي بنا بازار 12/14/1385 17872 اواخر قاجار-
  اوايل پهلوي
  بازارچه قوچان 16
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 684 هزاره 1 ق.م تپه زوباران 17
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 685 اسلامي تپه زیر فرودگاه قوچان 18
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 686 هزاره 2 ق.م تپه غرب پادگان قوچان 19
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 687 هزاره 1 ق.م تپه جلیفاسی 20
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 688 اسلامي تپه سوزنی 21
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 690 قرن 6 ه.ق- صفويه تپه حكم آباد 22
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 691 اواخر هزاره 2ق.م داغيان تپه بزرگ 23
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 692 هزاره 1 ق.م داغيان تپه كوچك 24
    خصوصي تپه تپه 05/08/1381 5943 قرن 10-3 ه.ق منجاق تپه 25
    خصوصي تپه تپه 04/24/1382 9246 زاره 2 و 1 ق.م چنارتپه 26
    خصوصي تپه تپه 04/24/1382 9247 اشكاني - ساساني تپه کربلایی جبار 27
    خصوصي تپه تپه 04/24/1382 9249 تاريخي سنبل تپه 28
    خصوصي تپه تپه 05/27/1382 9594 پيش از تاريخ- اسلامي تپه دیگچه 29
    دولتي تپه تپه 08/02/1382 10459 هزاره 1ق.م- قرون اوليه اسلامي تپه قلعه زاوه و کهنه قلعه 30
    خصوصي تپه تپه 08/02/1382 10460 پيش از تاريخ تپه حاجی كاهو 31
    دولتي تپه تپه 11/27/1382 10916 پيش از تاريخ تپه دراو(پول) 32
    دولتي تپه تپه 07/06/1384 13427 قرون 6-10ه.ق گله دوش تپه و پناهگاه زيرزمين 33
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29529 قرون اوليه اسلامي بار تپه 34
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29531 قرن 6-9ه.ق تپه نادر يساقي 35
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29533 هزاره 1 ق.م و تاريخي سياه تپه 36
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29534 مس و سنگ، عصرآهن تپه رضا قلي 37
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29535 قرون اوليه اسلامي
  (سلجوقي)
  اشرف تپه 38
    دولتي تپه تپه 09/10/1389 30281 هزاره چهارم تا دوم ق.م تپه شورچه 1 39
    دولتي تپه تپه 09/10/1389 30282 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تپه شورچه 2 40
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30468 قرون اوليه اسلامي تپه فتح آباد 41
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30471 هزاره 2ق.م- تاريخي تپه كوزه گران 42
    خصوصي محوطه شهر تاريخي 01/23/1346 689 قرن 6-5 ه.ق شهر عتیق قوچان 43
    دولتي محوطه غار 05/08/1381 5944 ايلخاني غار کلر 44
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1383 11674 قرن 5-10 ه.ق محوطه تاريخي ارگ 45
   

   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستانها
ورود به پنل
قوچان- بلوار امام رضا- جنب جایگاه سوخت C.N.G- ساختمان پایگاه اطلاع رسانی گردشگری
05147238544 - 05147232757
05147217200

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق